Бидете спокојни

Можност за кредит лимит до 600,000 денари, без надоместок за извршени трансакции на продажни места, без надоместок за издавање и користење нa кaртичката, картичката е со чип кој овозможува сигурност во тек на извршување на трансакците, можност за плаќање на стоки и услуги на продажни места во земјата и странство а воедно со MasterCard Bussines кредитната картичка добивате можност и за сите видови интернет плаќања

Имајте контрола над вашите финансии во секое време


Mastercard Business Debitcard