Октомври е месец на штедењето!

Денари и девизи, долгорочни и краткорочни, физички и правни лица, месечна и годишна камата...

Ако досега не сте штеделе, овој месец е одлична можност да одберете некој од штедните продукти на Еуростандард банка.

Стекнете навика и започнете да штедите...

Октомври е месец на штедење!


Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ