Последни Новости

Последни Новости (49)

Имплементирање на технологијата 3D Secure – MC Secure Code

Почитувани Клиенти,

Со задоволство Би сакале да Ве информираме дека Еуростандард Банка АД Скопје од 15.04.2019 година ќе овозможи на корисниците на Master дебитни и кредитни картички највисоко ниво на безбедност при интернет плаќања во земјата и странство.

Со имплементирање на технологијата 3D Secure – MC Secure Code на Вашиот мобилен телефон ќе се испраќа СМС порака со еднократна (ОТП) лозинка со која се врши валидација на интернет трансакциите. Со цел успешно да Ви биде доставена СМС пораката, потребно е да го имате ажурирано Вашиот мобилен телефон. Ажурирањето може да го извршите во најблиската експозитура или шалтер на Еуростандард банка.

За повеќе информации можете да не контактирате на телефонскиот број 02/3249 499 или на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ

Соопштение за користици на СЦ Нет картички

Со овој допис сакаме да Ве известиме дека заклучно со 31/01/2019 година Еуростандард Банка АД Скопје ја завршува соработката со СЦ Нет Македонија.

На 31/01/2019та година, Вашата СЦ Нет картичка ќе биде затворена и нема повеќе да функционира. Месечниот трошок за членство кон СЦ Нет во износ од 150,00 денари нема повеќе да се задолжува од салдото на Вашата трансакциска сметка.

Трансакциската сметка со која е поврзана Вашата СЦ Нет картичка ќе остане активна и истата ќе може да продолжите да ја користите.

Ве известуваме дека Вашата трансакциска сметка може да се поврзе со Master дебитна картичка издадена од Еуростандард Банка АД Скопје, која е бесплатна картичка и со која може да подигнувате готовина на Банкоматите од сите Банки во Р. Македонија без надоместок.

За таа цел Ве повикуваме да ја посетите најблиската експозитура или шалтер на Еуростандард Банка АД Скопје со цел да ја вратите СЦ Нет картичката и да се информирате за поволностите на актуелните производи и услуги на Банката.

 

Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ

 
 
 
 

Поволности за корисниците на Mastercard® Gold кредитните картички од Еуростандард Банка

АЕРОДРОМИ ВИЕНА, БЕЛГРАД И САРАЕВО

Корисниците на Mastercard® Gold кредитните картички од Еуростандард Банка АД Скопје ја добиваат посебната привилегија за бесплатно користење на Бизнис Клубови на следните аеродроми:

 • • Business club на аеродром “Никола Тесла” во Белград, Србија
 • • SKY & JET Business club-ови на аеродром во Виена, Австрија
 • • Business club на аеродром во Сараево, БиХ

Одморете се пред почетокот на Вашето патување и уживајте во луксузниот амбиент со:

 • • Неограничено конзумирање на храна и пијалоци
 • • Бесплатна употреба на Wi-FI
 • • Голем асортиман на печатени списанија

Деталите можете да ги погледнете на линкот:
https://www.mastercard.rs/sr-rs/consumers/offers-promotions/premium-program/biznis-klubovi.html.

 

Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ

Еуростандард банка вработува ОВЛАСТЕН ПРОЦЕНИТЕЛ

Еуростандард банка АД Скопје има потреба од вработување на 1 лицe на следната работна позиција:

СОРАБОТНИК ЗА ПРОЦЕНА - ОВЛАСТЕН ПРОЦЕНИТЕЛ
(1 извршител)

КРАТОК ОПИС НА РАБОТНО МЕСТО:

 • извршува работи и работни задачи во врска со вршење на процена на недвижен имот и/или машини и опрема
 • континуирано ги следи законските прописи и другите општи акти од областа на данокот на имот, процена и други акти кои се однесуваат на односната проблематика.
 • врши работи на процена на пазарната вредност на недвижен имот и/или машини и опрема
 • изготвува анализи, извештаи и информации за работите од својата надлежност
 • врши стручна обработка на прашањата што се од значење за примената на законските одредби.
 • одговара на судски вештачења
 • врши работи на следење и ажурирање на осигурувањата на имот (недвижен имот машини и/или опрема) и обновувања на полисите за осигурувања за потребите на секторите во Банката.
 • изготвува анализи, информации и други материјали
 • врши други работи по налог на Раководителот на Дирекцијата
 • одговара на Раководителот на Дирекцијата

УСЛОВИ ШТО СЕ БАРААТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ:

 • Високо стручно образование
 • Најмногу 5 години работно искуство, од кои 3 како проценител
 • Лиценца во областа за процена на недвижен имот и/или машини и опрема

ПОТРЕБНИ СПОСОБНОСТИ:

 • Добри комуникациски способности и способност за тимска работа;
 • Способност за работа во кратки рокови и под притисок;
 • Иницијативност;
 • Професионалност, одговорност и трпеливост.

Работниот однос е на определено време, за период од 12 месеци со можност за продолжување.

Работно време од 8:00-08:30 до 16:00-16:30 часот од понеделник до петок.

Вашата биографија доставете ја на следнава електронска адреса: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ

Стапува на сила новиот Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам

Почитувани,

Ве известуваме дека од 07.07.2018 година со влегувањето во сила на новиот Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам, поради што се воведуваат следниве промени во работењето на Еуростандард банка  АД – Скопје:- Согласно одредбите од споменатиот Закон, се воспоставува потреба од задолжителнa идентификација на “Носител на јавнa функциja” поради што сите постоечки и идни клиенти на банките задолжително мора да пополнат Изјава дали се Носители на Јавна Функција или се лица поврзани со Носители на Јавна Функција (Политички изложени лица), по што Банката врз основа на соодветна проценка на ризик одлучува за одобрување/продолжување на деловниот однос со лицето.- Се воспоставува задолжителна идентификација и регистрација на сите физички или правни лица што сакаат да направат/ извршат трансакција/ услуга од Банката над 500 ЕУР во денарска противвредност за трансакции на менувачница и над ЕУР 1000 во денарската противвредност за сите трансакции (вклучително и трансакции на брз трансфер на пари). Идентификацијата и верификацијата се вршат со приложување на соодветна документација издадена од надлежен државен орган (важечка лична карта/пасош за физички лица; тековна состојба не постара од 3 месеци за правни лица) а регистрацијата на новите клиенти се врши со целосно пополнета Апликација за регистрација/ ажурирање на клиент (физичко и правно лице) која е достапна на веб страницата - Се воспоставува задолжителнa идентификација и верификација на “вистински сопственик” на правно лице како задолжителен предуслов без кој Банката не може да воспостави/продолжи деловниот однос.*НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈАДефиниција за носители на јавна функција и/или лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РМ:


”Носители на јавни функции” се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Македонија или во друга држава, како:
а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри,
б) избрани претставници во законодавната власт,
в) судии на врховни или уставни судови или други носители на високи правосудни функции против чија одлука, освен во исклучителни случаи, не може да се користат правни лекови,
г) членови на органи на управување на супервизорски и регулаторни тела и агенции, државна ревизорска институција и членови на одбор на централна банка,
д) амбасадори,
ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник),
е) избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица основани од државата,
ж) лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии),
з) лица на кои им е или им била доверена истакната функција во меѓународна организација, како: директори, заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни функции и ѕ) градоначалници и претседатели на совети на општини.
За носители на јавна функција од точка а) до ѕ) се сметаат лицата најмалку две години по престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик од страна на субјектите.

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:
1) Членови на семејството на носителот на јавна функција, и тоа:
- брачен другар или лице со кое носителот на јавна функција е во вонбрачна заедница,
- деца и нивни брачни другари или лица со кои децата на носителот на јавна функција се во вонбрачна заедница или
- родители на носителот на јавна функција.
2) Лице кое се смета за близок соработник на носителот на јавна функција е физичко лице:
- за кое е познато дека има заедничка правна или вистинска сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со носителот на јавна функција или
- кое е единствен вистински сопственик на правно лице или правен аранжаман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција.

 

Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ

Секој е уметник на свој начин!

 

Под мотото „Создавај уметност„ Еуростандард банка и оваа година го поддржа  58-то издание на Фестивалот „Охридско лето“.

До 20 август градот Охрид ќе ги живее своите 40 дена возбуда што ги носи Фестивалот.

Повеќе од 800 уметници од 27 земји од целиот свет ќе музицираат, глумат, творат на неколкуте фестивалски сцени, ќе настапат звучни имиња од светот на музиката,
но и најдобрите театарски продукции со извонредни драмски проекти.

Во текот на претстојните фестивалски вечери, „Охридско лето“ ќе донесе совршен спој на музиката, театрот и воопшто на уметноста.

Бидете и вие дел од овој настан!

 

Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ

Бришење на валутната клаузула од 01.01.2018

Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека од 01.01.2018 година во Договорите за потрошувачки кредити за физички лица се брише валутната клаузула која гласи:

„Корисникот е согласен во случај на промена, односно зголемување на средниот курс на денарот во однос на ЕВРОТО за повеќе од 2% според индикативната курсна листа на НБРМ, Банката/кредитор да изврши зголемување на неотплатениот дел од главнината на кредитот за соодветниот процент над 2%. Во таков случај Банката/кредитор ќе утврди нов износ на месечна обврска.Индексација - Усогласувањето се врши на крајот на годината или во рокот на користење, отплата или доспевање на кредитот.За вака извршеното зголемување (усогласување), Банката/кредитор ќе го задолжи Корисникот во своите книги на датумот на настанување на промената и за истото писмено ќе го извести.„

 

 

Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ

М-Банкарство

Почитувани клиенти,

Еуростандард банка АД Скопје ја воведе бесплатната апликација за мобилно банкарство М-банкарство.

Истата Ви овозможува бесплатно користење за сите физички и правни лица, највисок степен на заштита, најнови информации, курсни листи, промоции, локации како и можност за вршење на сите плаќања со пониски трошоци.

М-банкарство на Еуростандард банка може да се користи на таблети и мобилни уреди со iOS и Android оперативен систем.

 

button app store button google play

 

Најавување на самата апликација се врши со корисничко име и лозинка кои сами ги креирате преку користење на постоечкиот сервис за електронско банкарство.

Со само еден допир, каде и да сте и во секое време, со бесплатната апликација за мобилно банкарство, Еуростандард банка Ви е секогаш на дланка.

БРЗО, ЛЕСНО И СИГУРНО!

За повеќе информации притиснете тука.

 

 

Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ

НОВО! Дневно-ноќен трезор

Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека Еуростандард банка ја воведе 24 часовната услуга дневно-ноќен трезор, преку која деловните клиенти ќе можат да ја депонираат својата готовина во банката во било кое време.

Оваа нова услуга ќе им овозможи на деловните клиенти на банката практично решение за работа со дневните готовински средства, а со тоа и поефикасно искористување на работното време и навремена реализација на обврските од платниот промет. Дневно-ноќниот трезор претставува самопослужен уред-сеф во кој деловните клиенти ќе можат да ги депонираат или уплатат своите средства, во домашна валута на сигурно место и кога ним најмногу им одговара. Особено е погоден за сите деловни клиенти кои секојдневно располагаат со готовински средства, а нивното работно време не соодветствува на работното време на банката.

Депонирањето на средствата во дневно - ноќниот трезор се врши преку внес на готовината во сигурносен сеф, преку надворешниот сигурносен отвор (каса), кој се користи со помош на електронска картичка, која ќе ја добие секој корисник на услугата за негова идентификација. Депонираните средства ќе му бидат достапни на корисникот на дневно-ноќниот трезор на неговата трансакциска сметка, следниот работен ден.

За непречено и сигурно функционирање на дневно-ноќниот трезор, преземени се соодветни безбедносни и сигурносни мерки за зашитита од страна на банката, а во прво време услугата дневно-ноќен трезор ќе биде достапна само во централата на банката.

Оваа услуга промотивно ќе биде бесплатна до крајот на 2017 година.

 


Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ

Безготовински платен промет во Македонска пошта

Почитувани,

Задоволство ни е да Ве информираме дека услугата безготовински платен промет во земјата на Еуростандард банка АД Скопје, отсега е достапна во нови 36 локации на Македонска пошта. На овој начин Еуростандард банка се труди своите услуги да ги доближи уште повеќе до клиентите, со цел да им го олесни секојдневното работење и да им заштеди време и пари.

Услугата безготовински платен промет ги вклучува:

 • прием на документација за отворање на денарска трансакциска сметка на правно лице,
 • сите видови на безготовински трансакции,
 • печатење на извод,
 • податоци за блокада на сметка

Eдиници на поштенска мрежа на Македонска пошта каде е достапна услугата безготовински платен промет:

р.бПоштенски бројЛокација
11010Скопје - Чаир
21020Скопје - Карпош
31040Скопје -Маџари
41050Скопје - Драчево
51060Скопје -Ѓорче Петров
61106Скопје 6
71000Скопје
81200Тетово
91230Гостивар
106250Кичево
116530Македонски Брод
121250Дебар
136000Охрид
146330Струга
157000Битола
167240Демир Хисар
177310Ресен
187500Прилеп
р.бПоштенски бројЛокација
197550Крушево
201400Велес
211430Кавадарци
221440Неготино
231480Гевгелија
242400Струмица
252420Радовиш
262460Валандово
272000Штип
282210Пробиштип
292220Свети Николе
302300Кочани
312310Виница
322320Делчево
332330Берово
341300Куманово
351330Крива Паланка
361360Кратово

За користење на услугата безготовински платен промет во земјата на Еуростандард банка потребно е само да имате денарска трансакциска сметка на правно лице во Банката. За отворање на ваква сметка потребно е во некоја од наведените локации на Македонска пошта или во филијалите на Еуростандард банка да приложите:

 • тековна состојба од Централен регистар на постара од 3 месеци
 • фотокопија од ЗП Образец од Централен регистар заверен на нотар
 • документ за лична идентификација на управител, сопственик и овластено лице

Сите останати документи потребни за отворање на денарска трансакциска сметка на правно лице можете да ги добиете на веб страницата на Еуростандард банка на следниот линк: eurostandard.com.mk/mk/ostanatiuslugi-pravni/smetki-pr#потребни-документи

 


Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ

Subscribe to this RSS feed