Depozita në deviza për individët

Shfrytëzoni maksimalisht mjetet tuaja
Kursimet në deviza në eurostandard banka janë një mënyrë e shkëlqyer për të kursyer paratë tuaja. Me normat e interesit që janë tepër të volitshme, mënyrën e kursimit dhe sigurinë e plotë, kursimet në deviza janë zgjedhja më e mirë për të investuar mjetet tuaja.

  • Depozita tradicionale
  • Normë Interesi Deri Në 1.1% Afatizoni mjetet tuaja në euro për një periudhë 36-muajshe dhe do të fitoni normë interesi deri në 1.1%.
  • Afati Periudha të ndryshme afatizimi, sipas dëshirave dhe nevojave të klientëve.
  • Pagesë mujore Norma e interesit mund të tërhiqet pas skadimit të periudhës së afatizimit ose çdo muaj.
  • Shikoni detajet e tjera
 
  • Depozita euro plus
  • Liri Depozita e hapur në deviza ju mundëson liri të plotë gjatë administrimit të mjeteve tuaja.
  • Euro Depozita e hapur në deviza mund të afatizohet vetëm në euro.
  • Afati Depozita e hapur euro plus mund të afatizohet për një periudhë që mund të arrijë deri në 24 muaj.
  • Shikoni detajet e tjera
 
  • Depozita familjare
  • Kursime familjare Mundësi për të fituar një normë interesi më të lartë me kursim të përbashkët, duke i mbledhur depozitat e veçanta në një depozitë të vetme.
  • Normë interesi proporcionale Norma e interesit varet nga shuma e depozitës së afatizuar. Sa më e madhe të jetë shuma e depozitës, aq më e lartë do të jetë norma e interesit.
  • Afati Depozita familjare mund të afatizohet për një periudhë 1-vjeçare.
  • Shikoni detajet e tjera
 
  • Pagimi i kamatës në fillim
  • Norma e interesit paguhet në fillim Mjetet financiare mund të afatizohen për një periudhe dhe me një normë interesi që do të plotësojë më së miri nevojat tuaja, ndërsa normën e interesit do ta fitoni në fillim.
  • Valuta Kamata mund të fitohet që në fillim për depozitat e afatizuara në cilëndo valutë
  • Afati Depozita me përllogaritje anticipative të normës së interesit mund të afatizohet për 3, 6 dhe 12 muaj.
  • Shikoni detajet e tjera