Tetori është muaji i kursimit!

Denarë dhe valuta të huaja, persona fizik dhe juridik, interes mujor dhe vjetor...

Nëse deri më tani nuk keni kursyer, ky muaj paraqet mundësi të shkëlqyeshme që të përcaktoheni për ndonjë prodhim kursimi të Eurostandard bankës.

Krijoni shprehi dhe filloni të kurseni...


Октомври е месец на штедење!


Me respekt,
EUROSTANDARD BANKA AD SHKUP