Gift Card

Kartë debiti për përdorim brenda vendit

Një kartë dhuratë e këtij lloji, me dizajn të veçantë dhe kushtet më të mira të përdorimit, mund të fitoni vetëm në ekspoziturat e Eurostandard banka

  • Dhuratë Dhuratë e veçantë dhe moderne, e paraparë për të gjitha moshat dhe për çdo rast.
  • 4 modele Mundësi për të zgjedhur një nga 4 modelet e dizajnuara.
  • Dizajn tematik Martesë, datëlindje, maturë, diplomë, promocion, përvjetor.
  • 4 години Рок на важност до 4 години
  • Pa provizion në ATMEurostandard banka nuk merr provizione për transaksionet e realizuara në sportelet dhe ATM-të e bankës

 

Modelet e kartave:

Свадбен подарок Свадбен подарок Роденден Матура

Casys.com.mkQendra e kujdesit të klientit 24 orë, 365 ditë në vit
Tel: + 389 2 3293-888; +389 2 3293-817;
e-mail: help24@casys.com.mk