Меѓународно признание за постигнат успех во платниот промет со странство

Угледната KBC Bank од Белгија и додели признание на Еуростандард Банка за постигантиот висок процент на успешност и ефикасност во извршувањето на плаќањата кон странство за 2014г.

Процентот од 99,51% на успешно реализирани трансакции без дополнителна обработка, претставува исклучитечен успех за ефикасноста на банката, за што доказ претставува ова признание.

 

Награда


Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ